Error

Käesoleval ajal teie veebilehitsejat ei toetata. Palume uuendada oma veebilehitseja või kasutada teist programmi.

ACIU card activation

To participate in the loyalty program, please fill out this information:
*
9233707
Next

Hea AITÄH kaardi omanik, suhtume Teie isikuandmetesse vastutustundlikult.

Uuendasime MAXIMA lojaalsusprogrammi AITÄH eeskirjad ja privaatsuspoliitika 25. mail 2018 a. jõustunud EL Andmekaitsemääruse alusel. Kutsume Teid tutvuma uute eeskirjade ja privaatsuspoliitikaga ning täitma uut lojaalsusprogrammi AITÄH ankeeti.

Ainult peale andmete uuendamist ja lojaalsusprogrammi eeskirjade ning privaatsuspoliitikaga nõustumist võite kasutada kõiki AITÄH kaardiga Teile antavaid eeliseid.

ACIU card activation

To participate in the loyalty program, please fill out this information:
*
9233707
*

Hea AITÄH kaardi omanik, suhtume Teie isikuandmetesse vastutustundlikult.

Uuendasime MAXIMA lojaalsusprogrammi AITÄH eeskirjad ja privaatsuspoliitika 25. mail 2018 a. jõustunud EL Andmekaitsemääruse alusel. Kutsume Teid tutvuma uute eeskirjade ja privaatsuspoliitikaga ning täitma uut lojaalsusprogrammi AITÄH ankeeti.

Ainult peale andmete uuendamist ja lojaalsusprogrammi eeskirjade ning privaatsuspoliitikaga nõustumist võite kasutada kõiki AITÄH kaardiga Teile antavaid eeliseid.

ACIU card join

To join ACIU cards, enter cards numbers
*
9233707
9233707

Hea AITÄH kaardi omanik, suhtume Teie isikuandmetesse vastutustundlikult.

Uuendasime MAXIMA lojaalsusprogrammi AITÄH eeskirjad ja privaatsuspoliitika 25. mail 2018 a. jõustunud EL Andmekaitsemääruse alusel. Kutsume Teid tutvuma uute eeskirjade ja privaatsuspoliitikaga ning täitma uut lojaalsusprogrammi AITÄH ankeeti.

Ainult peale andmete uuendamist ja lojaalsusprogrammi eeskirjade ning privaatsuspoliitikaga nõustumist võite kasutada kõiki AITÄH kaardiga Teile antavaid eeliseid.

MAXIMA lojaalsusprogrammi AITÄH eeskirjad ja privaatsuspoliitika

AITÄH lojaalsusprogrammi eeskirjad (väljavõte)

Registreerunud osalema lojaalsusprogrammis AITÄH (edaspidi Programm), saate ksutada spetsiaalseid kampaaniaid, hinnaalandusi, pakkumisi ja muid Programmi eeliseid kõikides MAXIMA kauplustes, sama kehtib Programmi partnerite kaupadele ja teenustele.
Sooritades oste MAXIMA kauplustes, esitage alati oma AITÄH kaart ja koguge MAXIMA raha (1 % ostusummast). Ühe MAXIMA raha väärtus on 1 €. Kogutud MAXIMA rahaga võite maksta MAXIMA kauplustes kuni 99 % ostusummast. MAXIMA raha ei vahetata sularaha vastu. MAXIMA raha ei anta ja sellega ei või maksta tubakatoodete, alkohoolsete jookide, MAXIMA kinkekaartide või tšekkide, kolmandate isikute osutatavate teenuste, imiku piimasegude, suhkru „Optima linija“, samuti teiste kaupade ja teenuste eest, millede nimekirja leiate Programmi Eeskirjadest.
Kalendriaasta jooksul kogutud MAXIMA raha kehtib kuni järgmise aasta veebruarikuu viimase päevani. Määratud aja jooksul mittekasutatud MAXIMA raha annulleeritakse ja seda ei kompenseerita.
Kui Teil oli varem AITÄH kaart, kuid olete selle kaotanud või kaart on kulunud ja ostsite uue, võite ühendada vana ja uue kaardi ning kanda vanalt kaardilt uuele kaardile MAXIMA raha ja Teile suunatud pakkumised. AITÄH kaardi kaotamise korral soovitame selle viivitamatult blokeerida. Kaardid võite ühendada või Kaardi blokeerida oma AITÄH konto kaudu või pöördudes meie poole Eeskirjades näidatud viisidel.
Programmis osalete selle momendini, kuni olete oma liikmelisuse tühistanud või seni, kuni Teie AITÄH kaart on aktiivne. Teie osalemine Programmis katkeb, kui Te blokeerite AITÄH kaardi ja ei kõrvalda blokeeringut 3 kuu jooksul, kui te ei ole 14 (neljateistkümne) kuu jooksul järjest oma Kaarti kordagi kasutanud, samuti teistel, Eeskirjades ettenähtud juhtudel.
Kui soovite, et Kaart toimiks probleemideta ja kaua, kaitske seda kõrge temperatuuri ja elektromagnetväljade toime, mehhaanilise vigastamise eest, hoidke eemal mobiiltelefonist, võtmetest, jms.
Me jätame endale Programmi, Eeskirjade ja Privaatsuspoliitika mistahes ajal muutmise õiguse, avaldades muudatused www.maxima.ee/aitah ning meie valikul ka teistel viisidel (e-posti teel, MAXIMA kauplustes, mujal).
Soovides saada rohkem informatsiooni Programmi kohta või tutvuda Programmi üksikasjaliste eeskirjadega, leiate need siin.

Lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitika (väljavõte)


Administreerides AITÄH lojaalsusprogrammi, töötleme Teie esitatud ankeediandmeid, samuti andmeid Teie ostuoperatsioonide kohta, mis on registreeritud AITÄH kaarti kasutades.
Teie andmeid kasutame lojaalsusprogrammi AITÄH administreerimisel, esitades Teile Programmi eeliseid, pakkumisi ja infot (kui nõustusite seda saama), Teile personaalsete pakkumiste koostamiseks ja esitamiseks (kui nõustusite neid saama ja profileerimiseks sel eesmärgil), samuti statistika, turu ja meie ostjate käitumise uurimise ja analüüsi eesmärgil.
Teie andmeid töötleme Teie nõusoleku alusel (nt nõusolek lojaalsusprogrammis AITÄH osalemiseks, nõusolek AITÄH programmi pakkumiste ja informatsiooni saamiseks ja sel eesmärgil profileerimiseks), meie seaduslike huvide alusel (kasutades andmeid statistika, turu ja meie ostjate käitumise uurimisel ja analüüsi eesmärgil), samuti täites meile kohaldatavaid kohustusi.
Teie andmeid töötleme seni, kuni Te osalete AITÄH lojaalsusprogrammis, aga kui andmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel (nt esitades Teile programmi pakkumisi ja infot ja (või) personaalseid pakkumisi) - kuni kehtib Teie nõusolek. Teie AITÄH kaardiga registreeritud ostuoperatsioonide andmeid töötleme me viis aastat, alates ostuoperatsiooni sooritamise päevast, kuid mitte kauem kui Te osalete lojaalsusprogrammis AITÄH. Andmete säilitamine pikema perioodi vältel on lubatud vaid seadustes ja (või) Privaatsuspoliitikas ettenähtud juhtudel.
Programmi eeliste ja personaalsete pakkumiste esitamisel ja (või) muudel eesmärkidel võime kasutada automatiseeritud isikuandmete analüüsi, kaasa arvatud Teie profileerimine. Me võime grupeerida ja analüüsida Teie andmeid ostetud kaupade, külastatud kaupluste alusel ja (või) lähtudes muudest, Teile iseloomulikest tunnustest. Meie poolt teostatav andmete analüüs ja profileerimine ei oma Teile mingit õigusliku või sarnase olemusega mõju. Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida ja kuidas me töötleme, taganeda oma nõusolekust mistahes ajal ja nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist, mitte nõustuda Teie isikuandmete töötlemisega, kui isikuandmeid töödeldakse meie õigustatud huvides, nõuda ebaõigete, ebatäpsed või mittetäielikud andmed piiravad Teie isikuandmete töötlemist seni kuni Te olete kinnitanud nende töötlemise seaduslikkuse, et nõuda isikuandmete kustutamist, nõuda oma isikuandmete edastamist teisele andmetöötlejale (kui andmeid töödeldakse Teie nõusolekul automaatselt), õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (lisateave - www.aki.ee).
Soovides saada rohkem informatsiooni Teie isikuandmete töötlemise aluse, eesmärkide, säilitamistähtaegade, andmete saajate, oma õiguste rakendamise kohta, tutvuge kogu Privaatsuspoliitikaga, mille leiate siin.
Kõikide andmetöötlusalaste küsimustega võite pöörduda klienditugi@maxima.ee, interneti teel www.maxima.lt/pagalba, tasuta teabetelefonil 8002121 või pöörduda meie andmekaitsetöötaja poole dpo@maxima.ee. Seda Privaatsuspoliitikat võidakse uuendada, avaldades muudatused www.maxima.ee/aitah, samuti informeerime muudatustest muul viisil (e-post, MAXIMA kauplused ja mujal meie valikul ).
*
*
*
*
+370
*

Residence

About residence

     Get offers

     I would like to receive offers from me in the following ways

     Activation Form

     *
     *
     *
     *
     *
     +370
     *
     *

     Residence

     About residence

         Get offers

         I would like to receive offers from me in the following ways

         * About password tooltip
         *

         Data change history header

         ACIU card
         History object Last change date and time Action / Amendment made by
         Actions
         Active the card
         Activate the card after joining
         Card blocking
         Unlocking the card
         My profile
         Name
         Surname
         Mobile number
         e-mail
         Date of birth
         Sex
         The location of the place of residence
         My consents:
         I agree with the AČIŪ (PALDIES or AITAH) Loyalty Program Terms and Privacy Policy
         I agree to receive personal Loyalty Program AČIŪ (PALDIES or AITAH) suggestions according to my purchasing history and other attributes and be profiled for this purpose
         I agree to receive Loyalty Program AČIŪ (PALDIES or AITAH) offers and information
         The ways in which I agree to receive offers and information that I own
         By mobile phone number (SMS)
         By mobile phone number (apps)
         By email
         I agree to participate in product lotteries organized in Maxima Latvia shops
         Campaign notifications in the MAXIMA mobile app
         Geolocation notifications in the MAXIMA mobile app

         Or you really want cancel loyalty?

         Your card will be blocked and deleted account data

         Are you sure do not want to receive your personal offers?-head

         Are you sure do not want to receive your personal offers?-main

         Are you sure do not want to receive personal offer and loyalty program offers

         Do you want to receive information?

         Are you sure do not want to receive loyalty program offers

         Do you want to receive loyalty program information?

         You did not select any channels you would like to receive personal or general offers?

         Will you specify?

         Select identity type.

         Get code

         The code has been sent.

         Save changes

         Profile data has been successfully update

         Profile data has been successfully created

         Your refusal to participate in the loyalty program is accepted

         Please specify new card number

         9233707

         JoinOldProfileData

         Close

         JoinBirthDatesDoNotMatch-header

         JoinBirthDatesDoNotMatch-body
         JoinCardIsAlreadyRegistered

         CardBlocked-head

         CardBlocked-main

         Here you can see your old data

         If your profile data has changed, make sure to update it

         Here you can see your old data and agreements

         If your profile data has changed, make sure to update it to get info on deals